GROMar Marcin ZINTEK

Moja firma specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia, w tym:

  • Wykonywaniu audytów bezpieczeństwa obiektów specjalnych i infrastruktury krytycznej,
  • Opracowywaniu koncepcji zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej,
  • Opracowywaniu dokumentacji technicznej systemów zabezpieczeń,
  • Opracowywaniu dokumentacji ochrony fizycznej,
  • Przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia w procedurach przetargowych,
  • Doradztwie oraz innych, nietypowych zleceniach z powyższego zakresu.
Copyright Nazwa.pl